ความสำเร็จมาท้าทายคุณถึงหน้าบ้าน…

หากคุณคือคนที่มีเป้าหมายในชีวิต…..เราอาจจะมีบางคำตอบให้กับคุณ

ดวงตา 2 ข้างของเรา เริ่มมีการพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์มารดา เจริญพัฒนาเพิ่มขึ้นหลังคลอด และสมบูรณ์เมื่ออายุ 6-7 ปี หลังจากนั้นคนส่วนใหญ่จะมีดวงตาปกติจนอายุ 40 ปี จึงเริ่มมีการเสื่อมของดวงตาลงเรื่อย ๆ และเสื่อมมากเมื่ออายุ 60 ปีขึ้น ในแต่ละวัยปัญหาของดวงตาจึงแตกต่างกันตามช่วงอายุ การตรวจเช็คสุขภาพตา มีความจำเป็นแตกต่างกันตามช่วงอายุ ดังนี้

 

1. ช่วงแรกคลอดถึงอายุ 2 ปีเต็ม ถ้าบุตรหลานของท่านมีลักษณะต่อไปนี้ สมควรตรวจตา

-  คลอดก่อนกำหนด

-  ไม่สบตาแม่ ไม่จ้องสิ่งของ

-  ตาเหล่เข้าหรือออก, ตากระตุกหรือสั่น

-  มีประวัติพ่อหรือแม่เป็น “ตาขี้เกียจ” หรือสายตาสั้นมาก

-  สังเกตเห็นแววตา มีสีขาววาว หรือขาวขุ่นสะท้อนให้เห็น

-  น้ำตาคลอตาข้างใดข้างหนึ่งตลอดเวลา

 

2. ช่วงอายุ 3-5 ปี วัยก่อนเข้าโรงเรียน

พบ 3% มี “ตาขี้เกียจ” ดังนั้นวัยนี้จึงมีความจำเป็นต้องตรวจตา, ตรวจสายตา เพื่อหาภาวะ “ตาขี้เกียจ” และแก้ไขให้หาย (ถ้าอายุมากกว่า 8-9 ปี ไม่สามารถแก้ไขได้)

 

3.ช่วงวัยเรียนถึงวัยรุ่น ช่วงนี้เด็กส่วนมากตาเห็นดี และปกติ ในรายที่ผิดปกติควรตรวจตา

-  ดูกระดานไม่ชัด ต้องหยีตา, ก้มหน้า เอียดหน้าจึงจะชัดขึ้น

-  ปวดหัว ปวดตา เมื่ออ่านหนังสือ หรือใช้สายตามาก ๆ

-  สงสัยตาบอดสี

-  กลางคืนตามัวมาก ปรับตาในที่มืดไม่ค่อยได้

 

4. ช่วงวัยหนุ่มสาว วัยทำงาน ไม่ค่อยมีปัญหา ยกเว้นในรายที่ใช้สายตามาก ๆ  ควรตรวจสุขภาพตาเมื่อ

-  สายตาสั้นเพิ่มขึ้นทุกปี

-  มีหยากไย่ลอยไปมาเป็นครั้งคราว หรือมีแสงแวบ ๆ ในตา

-  มีประวัติต้อหิน ในครอบครัวและญาติ

 

5. ช่วงอายุ 40 ปีขึ้นไป เริ่มมีการเสื่อมของดวงตา ควรเช็คสุขภาพตาทุก 1-2 ปี เพื่อ

-  ตรวจวัดความดันลูกตา หาโรคต้อหิน

-  ตรวจวัดสายตา ช่วงอ่านหนังสือ

-  ตรวจสุขภาพลูกตา เพื่อหาโรคต้อกระจก ต้อหิน

-  ในรายที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ เบาหวาน, ความดันโลหิตสูง อาจมีการเปลี่ยนแปลงของจอประสาทตาจากโรคที่มีผลต่อการเห็น

-  ยารักษาโรคเรื้อรังบางตัว อาจสะสมในตาและมีผลต่อตาได้ เช่น ยารักษาข้ออักเสบเรื้อรัง ยารักษาวัณโรค ยา Steroid ฯลฯ ถ้าท่านจำเป็นต้องใช้ยาระยะยาว ควรตรวจตาเป็นระยะ

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก โรงพยาบาลพญาไท

แหล่งที่มา : http://www.phyathai.com